Bæhrenz
Præstations Compagniet
Kulturen
Værktøjskassen
Filosofien
You can do it!
Kulturen

POS-kulturen
 

 
Kulturen er det, der bærer og skaber det nødvendige fundament for de resultater, vi ønsker at nå.
 
Ønsker vi at nå store mål, er det muligt at kulturen skal justeres og tilpasses. Kulturmodellen jeg benytter er udviklet af professor i ledelse og organisation ved University of Michigan Kim S. Cameron.
 
At få skabt en højpræstationskultur, kræver ofte forandringer i måden, vi er sammen på og kommunikerer på, for at få skabt det klima, der giver grobund for at nå nye og store mål.

70% af alle forandringstiltag mislykkes, bl.a. fordi behovet for at ændre kulturen og det efterfølgende lange sejge træk, der skal til for at fastholde os i en ny kulturel kontekst typisk undervurderes i svær grad!
 
 
 
.