Bæhrenz
Præstations Compagniet
Kulturen
Værktøjskassen
Filosofien
You can do it!
Værktøjskassen

Værktøjerne der skal bruges når vi vil nå mål sammen med andre, er ikke teoretiske modeller, men det vi gør, når vi omsætter relevant teori til praksis.
Jeg har gennem mange års hands-on erfaring efterhånden fået opbygget mig en solid værktøjskasse, den kalder jeg:

Z-Box
The High Performance Tool Box

Nogle af de bedste værktøjer, jeg selv anvender og lærer andre at bruge er bl.a.:
 
Coaching
coaching er snart et af tidens mest slidte begreber og bruges i en lang række sammenhænge, hvor det desværre vækker alle mulige fordomme om noget smart konsulentbras!
 
Coaching er - seriøst anvendt - imidlertid et slagkraftigt værktøj, som kan bruges af os selv, når vi vil nå nye mål. Det kan også bruges af andre, som gerne vil få mennesker til at lykkes og præstere.
 

 
Coaching kan let blive til "psykologisk raketvidenskab", men handler i virkeligheden blot om at møde et andet menneske med anerkendelse og gennem spørgsmål at forløse det potentiale, som den anden har for at lykkes. Som coach giver vi ikke svar, men er mere en slags fødselshjælper, der medvirker til at finde veje og fjerne forhindringer.
 
I forbindelse med coaching anvender jeg foruden min egen - og meget enkle - coaching model, bl.a. Joharis´ vindue, Batesons
logiske niveauer, den kognitive model og altid en løsningsfokuseret tilgang.    
 
Anerkendelsestrappen
Anerkendelse er at møde et andet menneske som en kompetent person, der både kan og vil bidrage positivt.
 
Anerkendelse er noget vi gør ved at udforske det bedste i andre og verden omkring os, bekræfte styrker, succeser og potentialer og opfange det, der skaber energi og præstationslyst.
 

 

 
Med anerkendelse skiller vi personen og handlingen. Handlingen kan vi rose, mens vi må anerkende personen for den hun eller han er.
 
Anerkendelse er derfor et nødvendigt værktøj for alle der arbejder med at få andre til at præstere og lykkes!
    
Flow
Flow er kendetegnet ved at være udadrettet mod en aktivitet, hvor man oplever at tids- og jeg-fornemmelsen forsvinder. Vi har alle oplevet det gennem fx læsning, hvor man helt kan forsvinde i en god bog og fuldstændig lukke alt andet ude, mens man ser billeder og mærker stemninger og følelser.
 
Mange kender også oplevelsen fra fx sport eller musik og anden kunst.
 

 
I flowtilstanden er vi 100% opmærksomme og maksimal læring eller præstation kan finde sted. Derfor er flow også et vigtigt begreb at få styr på og blive i stand til at omsætte til praksis, når vi enten selv vil nå den store præstation eller vil få andre mennesker til at lykkes.
 
Læringsmodel
Gennem mange års erfaring med undervisning har jeg udviklet en læringsmodel, der kan få mennesker til at præstere maksimalt i den sidste ende. Modellen kalder jeg:
 
Explore, Play´n Learn & Performance 
 
Modellen baserer sig på, at vi principielt ikke kan lære andre noget, men at læring først foregår, når mennesker er nysgerrige og selv vil mestre noget nyt.
Det vi kan som undervisere, er at skabe struktur og mening, og iscenesætte situationer, hvor læring kan finde sted.
 
Modellen bygger endvidere på en grundlæggende fliosofi om at
:
 
- Det skal være sjovt at lære!
- Det skal være gratis at lære!
- Men det "koster" at gå til eksamen!
- Unødvendigt stress under læring er forbudt!
- Skabelonmåling og karakterer hæmmer mere end de fremmer!
- Det eleven synes, er vigtigt, er vigtigst!
 
Feedback
Vi har alle brug for feedback, når vi arbejder hen mod den store præstation. Men feedback er faktisk også en svær ting både at give og modtage rigtigt.
 
Feedback er en nødvendig og vigtig del af et udviklingsforløb, men som værktøj er feedback også en kæmpemæssig hammer, hvis det bruges forkert!
 
Dybest set skal feedback håndteres ud fra et aftalt regelsæt kendt af både giver og modtager. Og så handler feedback meget om at "gå efter bolden" og ikke personen. Feedback er noget der relaterer sig til det en person gør og ikke det personen er.
  
Ligeledes er fejl blot en begivenhed og aldrig en person!


Tegningerne på denne side af lavet af min datter Thea på 8 år.

Du kan læse mere om min Z-Box på:
www.z-box.dk

 
 

.