Bæhrenz
Præstations Compagniet
Kulturen
Værktøjskassen
Filosofien
You can do it!
Konceptet

Visdom består i at vide, hvad man gør ved det, man ved.

 
Mange teoretiske modeller for ledelse, organisation og uddannelse har set dagens lys. I forhold til at nå den store præstation er det afgørende at få viden omsat til handling. Resultater kommer ikke ved at vi ved hvordan de måske kan nås. De kommer først når vi ved hvad skal gøre med den. Kan vi til gengæld formidle vores viden, så den bliver enkel, giver mening og kan omsættes til handling, så åbner vi døren for de helt store resultater!
 
 
Konceptet jeg arbejder udfra er enkelt:
 
Det handler om en bevidst valgt bærende præstationskultur og en værktøjskasse med værktøjer, som det giver mening at bruge indenfor denne kulturelle ramme og i forhold til de mål, der ønskes nået. Og så handler det om at få defineret en grundlæggende filosofi, som alle vores tiltag og handlinger kan rummes indenfor.
  
 

  
Kulturen handler om hvordan vi er sammen i organisationen, virksomheden eller teamet, når vi vil levere den store præstation. 
 
Værktøjerne passer til den rolle eller funktion vi har som "spiller", "træner" eller leder, - altså det vi hver især gør, når vi skal nå store mål.

Filosofien er den checkliste som i bredt formulerede termer skal kunne anvendes på alle vores handlinger og tiltag, til bekræftese af om de er de rigtige.